Nyhetsbrev – November 2018

Del innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Nyhetsbrev_oktober_2018_pdf_1

UT PÅ TUR

”Hele Norge ut i naturen”, er det Stortinget ønsker. St. Meld. 18, 2015 – 2016.
«Samfunnet kan spare 80 milliarder i året hvis flere er fysisk aktive og bruker naturen», ifølge rapporten fra Vista Analyse, 2016.
DETTE GJØR CAMP NORWAY OG FORUM FOR NATUR- OG FRILUFTSLIV I VESTBY OMRÅDET:
Det er skiltet 80 km sti gjennom hele kommunen- dette omfatter også kyststien. Det er satt opp 6 gapahuker med toalett og bålplass på følgende steder; Ødemørk v/Tiurmosan, Garder v/Skoleskogen, Risil v/Grusbanen, Hølen v/Karder, Nordre Rød v/Brevikmarka og Grevlingen i Son v/Hoppbakken.
Vi jobber for at det skal være «nærstier» og turmål i nærheten av der dere bor.

ÅPNING AV GAPAHUK I GREVLINGEN
19.juni 2018 åpnet vi en gapahuk i Grevlingen i Son. Her er det også bålplass, og utedo kommer i løpet av vinter / vår-19
Dessuten kommer det flere nye gapahuker i løpet av 2018/2019 i Hvitsten og flere i Ødemørk- området.
Vi planlegger også en gapahuk på kommunal grunn i skogen i nærheten av idrettsbanen ved Nordby skole / den kommende barnehagen.

STIER OG TURER
Det er skiltet stier over hele Follo og Vestby. Kyststien er kjent for de fleste, men
i tillegg er det en rekke merkede stier på kryss og tvers, og det er enkelt å finne
en rute som passer nettopp for deg.
Stigruppa i Vestby Turlag har stidag hver tirsdag. Har du lyst til å bidra til bedre
friluftsliv der du bor, ta kontakt med Nils.
Her finner dere oversikter over stiene og turplanlegger: I neste
nyhetsbrev kommer vi tilbake med oppdaterte linker og databaser.
http://tema.webatlas.no/follo/turkart
http://www.fnf-vestby.no/
http://www.oslofjorden.com/kyststi/kart_kyststier_oslofjorden.html
Ønsker dere å fortsette turen over i Frogn: http://www.frognmarka.no/

TUSEN TAKK TIL BIDRAGSYTERNE
Camp Norway og Forum for natur- og friluftsliv i Vestby tilrettelegger stier og
turmål i Vestby for ca. kr. 1 000 000.- i år /våren 2019.
Takket være Sparebankstiftelsen DnB,Fylkeskommunen i Akershus
og Gjensidige Stiftelsen, kan vi tilrettelegge for turmål, stier og
friluftsliv for befolkningen i Vestby og Follo. Vi samarbeider med
friluftsorganisasjoner i hele Folloregionen for å tilrettelegge et tilbud
til hele befolkningen.