Nytt prosjekt på Tørfest i Kroken

Del innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Inkluderende friluftsliv for alle,

med kulturminner og biologisk mangfold

Området Emmerstad-Krokstrand, med friluftsområdene innenfor, er valgt til det viktigste friluftsområdet i Vestby.

I nord ligger Emmerstad friområde- med fine bademuligheter fra strand og brygge, og med grillplasser, toaletter og god P-plass. I syd ligger Krokstrand friområde – med badebrygge, HC rampe, strand, plen med griller, kiosk, toaletter og stor P-plass. Mellom disse er det 2,4 km urørt strandlinje med Skjelavika friområde og masse bademuligheter. Kyststien går igjennom området.

Vi har startet opp et nytt prosjekt på Tørfest i Kroken.  Det har universell utforming, tilpasset rullestolbrukere, og kan brukes av alle.

Vi ønsker å sette opp gapahuk, bål/rasteplasser som turmål for bevegelseshemmede ved Tørfest (jernalder – gård).

Sammen med grunneierne planlegger vi å skjøtte kulturminnene her ved hjelp av frittgående geiter og spælsau, som holder vegetasjonen i sjakk. Dyr er  i seg selv en attraksjon,  spesielt for  barnefamilier.

Geitene og et lite hus til geitene, er på plass, skogen er ryddet  og materialene til gapahuk og toalett er kjørt opp. Veien opp til området er påbegynt. Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av senhøsten 2022.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom grunneier, Naturvernforbundet Follo-Moss, Vestby Historielag, Vestby Turlag og Stiftelsen Camp Norway. Vi i Stiftelsen Camp Norway står for anskaffelse av gapahuk og toalett-hus.

Vi er også denne gangen så heldige å få støtte til gapahuk og toaletthus av Sparebankstiftelsen DnB. (Se tildeling)

http://godekrefter.sparebankstiftelsen.no/v/8t8F3/