Om oss

Stiftelsen ble opprettet i 2016 av familien Isaksen i Hvitsten.

Vårt mål er å få «alle ut i naturen», ved at vi skal bygge enkle camper i naturen.

Campene skal bestå av en gapahuk med bålplass, ved og et miljøtoalett. Dette skal vi gjøre i samarbeid med stiftelser, stat, kommuner, skoler, friluftsorganisasjoner og frivillige.

Noen blir bygd i nærheten av skoler og barnehager, der folk bor,  som «nærtur/nærmiljøanlegg». Andre blir bygd litt lenger inn i  skogen eller ved sjøen-  i tilknytning til stier og veier som er merket i turkart.

Dette skal bidra til at barn og unge får kunnskap om det å ferdes i naturen  på «naturens premisser», samt at det er et folkehelsetiltak for alle. Det er godt for både kropp og sjel å ferdes ute!

Campene kan nåes ved å gå, sykle og i noen tilfeller padle/ro.

Vårt mål er 300 camper fra sør til nord i Norge.

 

 

 

 


Dokumenter