Sponsorer

Stiftelsen Camp Norway, Ås kommune og Ås Turlag tilrettelegger stier og turmål.

Takket være Sparebankstiftelsen DnB og Fylkeskommunen i Akershus, kan vi tilrettelegge for turmål,
stier og friluftsliv for befolkningen i Ås og Follo. Vi samarbeider med friluftsorganisasjoner i hele
Folloregionen for å tilrettelegge et tilbud til hele befolkningen.