Våre produkter

Vi samarbeider med Clivis Multrum AB – Miljøtoaletter

Clivus Multrum Presentasjon_Norsk_pdf

Aune Trevare AS for bygging av gapahuk og toaletthus. De har en egen snekkerfabrikk i Haltdalen ved Røros.

Medio januar 2021 kommer vi med en ny modell av gapahuk og toaletthus.

http://www.aunetrevare.no