Camp Norway

Vårt mål er å få «alle ut i naturen», ved at vi skal bygge enkle camper i naturen, bestående av en gapahuk med bålplass, ved, og et miljøtoalett.  

Dette skal vi gjøre i samarbeid med stiftelser, stat, kommuner, skoler, friluftsorganisasjoner og frivillige.

Nyheter

Nyhetsbrev

Nytt prosjekt på Tørfest i Kroken

Inkluderende friluftsliv for alle, med kulturminner og biologisk mangfold Området Emmerstad-Krokstrand, med friluftsområdene innenfor, er valgt til det viktigste friluftsområdet i Vestby. I nord ligger

Les mer »

Åpning av Nordby huken av ordfører i Ås, Ola Nordal

Alle ut i naturen

«Turgåing er Norges største treningsaktivitet» viser nye SSB-tall. Samfunnet kan spare 80 milliarder i året hvis flere er fysisk aktive og bruker naturen, i følge tall fra Vista Analyse.

Camper

Noen blir bygd i nærheten av skoler og barnehager, der folk bor, som «nærtur / nærmiljøanlegg». Andre blir bygd litt lenger inn i skogen / ved sjøen i tilknytning til stier og veier som er merket i turkart.

Campene kan nåes ved å gå, sykle og i noen tilfeller padle/ro.

Bygging av Tiurmosan gapahuk

TUSEN TAKK TIL VÅRE SPONSORER